ZAINWESTUJ

O nas

Weiss Investment jest jednym z pierwszych podmiotów na polskim rynku, który oferuje możliwość inwestycji bezpośrednio w deweloperskie projekty mieszkaniowe opartą na sprawdzonym i z powodzeniem funkcjonującym od wielu lat na rozwiniętych rynkach zachodnich modelu grupowego inwestowania.

Nasza firma to zespół doświadczonych ekspertów, który tworzy wartościowe produkty inwestycyjne. Czuwamy nad wszystkim od momentu pozyskania nieruchomości, aż do oddania w użytkowanie. Posiadamy pełen zakres kompetencji, wiedzę, zasoby i doświadczenie oraz zapewniamy inwestorowi rękojmię najwyższej staranności przy realizacji projektu oraz bezpieczeństwo.

Dodatkowo Weiss Investment posiada także doświadczenie oraz know-how po stronie pozyskiwania i rozliczania kapitału oraz może się pochwalić bazą kilkudziesięciu zadowolonych inwestorów, z którymi współpracuje już od ponad 15 lat.

Otwarte projekty inwestycyjne

Alpha City – inwestycja mieszkaniowo-usługowa na wynajem w centrum Katowic

Roczna stopa zwrotu

12.5%

Planowany czas realizacji

I 2023 – III 2024

Cel inwestycji

wynajem

Docelowe finansowanie

1.2 mln PLN netto (działka z PnB), 8.2 mln PLN netto (całość)

Zebrane środki

Inwestor całościowy

Alpha City – inwestycja mieszkaniowo-usługowa na wynajem w centrum Katowic

Alpha City – inwestycja mieszkaniowo-usługowa na wynajem w centrum Katowic

Zalety grupowego inwestowania
w nieruchomości z Weiss Investment

Roczna stopa zwrotu z inwestycji

10-15%

Doświadczony operator inwestycji

Bezpieczeństwo

Wygodna i bezpieczna forma inwestycji

Przejrzystość: Umowa pożyczki zabezpieczona wekslem bądź objęcie udziałów w spółce

Przewidywalny horyzont inwestycyjny

1-2,5 roku, powtarzalne zyski

Wszystkim zajmuje się operator inwestycji

Bezobsługowość

Niski próg wejścia

Dowolna kwota pożyczki bądź wartość jednego udziału w spółce

Porównanie strategii
inwestycyjnych

Mieszkanie na wynajem
Projekt z Weiss Investment
Zysk w skali roku
6-8%
10-15%
Dodatkowe koszty
Kilkanascie % ceny mieszkania na opłaty, prowizje, podatki, koszty wykończenia / remontu / urządzenia, koszty związane z bieżącą obsługą, koniecznymi naprawami
Brak
Wygoda
Poszukiwanie nieruchomości, zakup, wykończenie lokalu, poszukiwanie najemców, bieżące rozliczenia i reagowanie na sytuacje problematyczne
Podpisanie umowy
Minimalna kwota
300–400 tys. PLN
1000 PLN
Horyzont inwestycji
Polecane minimum 5 lat
15–24 miesięcy
Zysk w skali roku
Mieszkanie
na wynajem
6-8%
Projekt z WI
10-15%
Dodatkowe koszty
Mieszkanie
na wynajem
Kilkanascie % ceny mieszkania na opłaty, prowizje, podatki, koszty wykończenia / remontu / urządzenia, koszty związane z bierzącą obsługą, koniecznymi naprawami
Projekt z WI
Brak
Wygoda
Mieszkanie
na wynajem
Poszukiwanie nieruchomości, zakup, wykończenie lokalu, poszukiwanie najemców, bieżące rozliczenia i reagowanie na sytuacje problematyczne
Projekt z WI
Podpisanie umowy
Minimalna kwota
Mieszkanie
na wynajem
300–400 tys. PLN
Projekt z WI
1000 PLN
Horyzont inwestycji
Mieszkanie
na wynajem
Polecane minimum 5 lat
Projekt z WI
15–24 miesięcy

Jak to działa: umowa pożyczki bądź objęcie udziałów w spółce realizującej projekt – schemat drugiego rozwiązania przedstawiony poniżej

OPCJE PUT / CALL Zobowiązanie do zakupu /
sprzedaży udziałów

OPCJE PUT / CALL Zobowiązanie do zakupu /
sprzedaży udziałów

WEISS INVESTMENT

Odpowiada za organizację
całego procesu realizacji
i sprzedaży inwestycji

SPÓŁKA CELOWA

Spółka celowa zostaje powołana
do realizacji projektu
deweloperskiego

INWESTOR

Nabywa udziały w spółce
celowej i zostaje jej
wspólnikiem

Odpowiada za organizację
całego procesu realizacji
i sprzedaży inwestycji

Spółka celowa zostaje powołana
do realizacji projektu
deweloperskiego

Nabywa udziały w spółce
celowej i zostaje jej
wspólnikiem

Nagrody za projekty
Weiss Investment